Slipmaskiner

Slipmaskiner 

En viktig faktor för produktion av högkvalificerad sågvara är att klingan är i gott skick. Med slipmaskinerna som är KARA:s egen design sker slipning av klingan snabbt och noggrant. Man kan antingen slipa klingan i sågen med en på sågen fastmonterad KARA 88 slipmaskin eller med en separat KARA 99 Filrumsmodell.

 
 
KARA 88 med höjdjustering 

är en tilläggsutrustning till enbladiga cirkelsågar som är monterad på sågramen med ett separat steglöst justerbart fäststativ.

   

Slipmaskinen som vänds åt sidan under sågningen kan lätt bringas till slipningsposition.

 
Snabbt justerbara slipningsvinklar. 
Rak, känslig slipningsrörelse. 
Justerbar låsning för klingans rundslipning. 
Slipning av tandryggarna samt bröst- och släppvinklar. 
Smärgelskivans diameter 200 mm, varvtal 2800 rpm. 
Driftalternativ: elmotordrift, 0,55 kW eller 12 V ackumulatordriven motor + kablar 
Slipmaskin KARA 99 KARA 99 Filrumsmodell
 För att trygga sågvarans höga kvalitet behöver klingan ibland en noggrannare skötsel. KARA 99 Filrumsmodell är monterad på en stadig ramkonstruktion, vilket möjliggör att slipningsstativet också kan användas som skränknings- och filningsstativ.
 Rak, känslig slipningsrörelse med dubbel glidskena.
 Mångsidiga justeringar.
 Justerbar manöverspak.
 Lutning av hela slipmaskinen.
 Lutning av smärgelskivan och sliphuvudet.
 Slipningsdjupet lätt att justera och låsa.
 Höjden justeras lätt och noggrant för klingans rundslipning.
 Kompensation av smärgelskivans slitage.
 Sugkoppling för slipningsdamm.
 Delningsapparat.
 Smärgelskivans diameter 250 mm, varvtal 2800 r/min.
 Elmotordrift, 0,55 kW.

© Copyright 2005 - your company name Privacy Policy | Contact Details
Powered by allintaCMS