Tilläggsutrustning till cirkelsågar

Utrustning för enmansdrift
Effektiv och ergonomisk utrustning för allt från styrning av stocken till hantering av sågat virke

Matning av stock

KARA-stockmataren är konstruerad för stationära sågverk och KARA-stocklyftaren för mobila sågverk.

 

  Stocklyftare
 Stockmatare
Stockmatare – matar in en timmerstock i taget på sågbordet

Stocklyftare – lyfter en timmerstock från marken upp på sågbordet

 Stockriktare

Att rikta upp stock

Stockriktaren är den viktigaste utrustningen vid enmansdrift. KARA-stockriktarens unika konstruktion frigör båda sidorna av bordet för timmerinläggning och hantering av virke för fortsatt sågning.

Stockriktare som rör sig i längdriktning

-      Underlättar avsevärt hanteringen av olika långa stockar.

-      Fast stockriktare kan senare göras rörlig i längdriktning.

Stockriktare som rör sig linjärt i längdriktning

-      Både glid- och roterarspetsar rör sig inom bordet rakt, näst intill bordsytan för att möjliggöra hantering av även mycket tunna stycken.

Funktioner

-      Vänder stocken till rätt sågningsläge.

-      Styr stocken i sidled.

-      Styr blocket mot tumställaren manuellt eller med hjälp av blockriktarautomaten.

-      Lyfter ytor som skall sågas vidare tillbaka på bordet från kedjetransportören för ytor, kontroll med samma spak.

-      Fäller även stora block kontrollerbart tillsammans med blockfällaren.

Att fästa stock

Det är ytterst viktigt att fästa stocken ordentligt när man börjar såga. Detta påverkar också hur väl den fortsatta sågningen lyckas. Med KARA-stockfästet kan stocken snabbt och stadigt på sågbordet. Det finns två olika stockfästen: mekaniskt och hydrauliskt.

Mekaniskt stockfäste

-      Fast monterat på sågbordet, där det vid backning av bordet går upp automatiskt och fästs i stockändan.

-      Fyra utbytbara spetsar håller stocken i ett stadigt grepp; stocken varken vrids eller rörs i sidled.

Hydrauliskt stockfäste

-      Grundkonstruktion lika som på det mekaniska stockfästet.

-      Vid fixering av stock står bordet stilla, timmerstocken kläms mellan stockriktarens armar och stockfästet körs hydrauliskt till stockändan.
 Stockfäste
 Blockriktarautomat

Hantering av block och ytbrädor

KARA-blockriktarautomat, -blockfällare och –transportör för ytor gör sågarbetet betydligt lättare och snabbare.

Blockriktarautomat

-      Stockriktaren för blocket i riktning med tumställaren och såglinjen med en knapptryckning.

-      Beaktar även krokiga block.

Blockfällare

-      Hjälputrustning till stockriktaren, som med hjälp av stockriktarens glidspets vänder även tunga block på bordet för nästa sågning.

-      Blocket behöver inte röras för hand.

Kedjetransportör för ytor

-      För lagring och flexibel hantering av ytvirke och brädor som inte rensågats bakom sågbordet. -      Stycken som skall sågas vidare, lyftes från kedjetransportören tillbaka till sågbordet med hjälp av stockriktarens glidspets.

 

  Blockriktarautomat
 Blockfällare
  Blockfällare
 Kedjetransportör

  Kedjetransportör för ytor

Flyttning av sågat virke och ytor

KARA-avfällarutrustning för bort färdiga stycken från sågbordet. Virke som ska sågas vidare återförs till inmatningsändan behändigt med en KARA-bakrulle.

Avfällare med bakrulle

-      För bort det sågade virket från bordet med hjälp av avfällarklaffen.

-      Bakrullen håller ytbrädan, som skall föras tillbaka till inmatningsändan för vidare sågning, i upprätt ställning.

Avfällare med hydraulisk bakrulle

-      Stödrullen styrs med en hydraulisk ventil, vilket möjliggör bättre arbetsställning och underlättar sågningen.

Elektrohydraulisk avfällare

-      Den elektrohydrauliska avfällaren som utvecklats för KARA Master gör sortering av olika kvaliteter snabbare.

-      Lämpar sig väl för sågning av timmerstockar och stora block samt till sågverk.

 Avfällare med bakrulle

Avfällare med bakrulle

 Toppklyv

Övrig tilläggsutrustning

KARA-stödrulle och –toppklyv är hjälputrustning för sågaren vid hantering av stora stycken.

Stödrulle för genomsågning

-      Hydraulisk stödrulle på vänstra sidan av bordet förhindrar kantring av stora ytbrädor eller stycken som skall genomsågas.

Toppklyv

-      För sågning av överstora stockar.
  Toppklyv

© Copyright 2005 - your company name Privacy Policy | Contact Details
Powered by allintaCMS